Angebote zu "Jako-O" (3 Treffer)

Kategorien

Shops

Programowanie us?ug WCF
48,90 CHF *
ggf. zzgl. Versand

Udost?pnianie us?ug sieciowych to ju? nie tylko widzimisi? programistw lub projektantw - w dzisiejszych czasach to obowi?zek! Dzi?ki temu u?atwiasz integracj? innych aplikacji z Twoim produktem, ale te? z ?atwo?ci? korzystasz z funkcjonalno?ci dostarczanych przez innych producentw. Najwa?niejsze jest jednak to, ?e najwi?cej zyskuje Twj klient. A jego zadowolenie zapewni Ci sukces i byt na rynku! Je?eli podj??e? decyzj?, ?e Twoja kolejna aplikacja b?dzie wspiera?a WCF, to wybieraj?c t? ksi??k?, nie mog?e? trafi? lepiej. &quote;Programowanie us?ug WCF&quote; to doskona?y, ciesz?cy si? ogromn? popularno?ci? przewodnik, po?wi?cony spjnej, jednolitej platformie firmy Microsoft, ktr? zaprojektowano z my?l? o programowaniu aplikacji w oparciu o us?ugi dla systemu Windows. Jej autor Juval Lwy jest wybitnym specjalist? w dziedzinie platformy .NET i technologii WCF. W trakcie lektury poznasz architektur? technologii WCF, jej elementy sk?adowe oraz zagadnienia zwi?zane z jej niezawodno?ci?. Ponadto dowiesz si?, jak zagwarantowa? bezpiecze?stwo swoim us?ugom sieciowym, oraz sprawdzisz mo?liwo?ci magistrali us?ug Azure AppFabric Service Bus. Wiedza, ktr? zdob?dziesz, pozwoli Ci na tworzenie jeszcze lepszych i bardziej elastycznych projektw informatycznych. Sprawd? sam! Poznaj architektur? technologii WCF i jej podstawowe elementy sk?adowe, w tym tak wa?ne poj?cia, jak niezawodno?? czy sesja transportowa Naucz si? u?ywa? wbudowanych elementw, takich jak hosty us?ug, mechanizmy zarz?dzania instancjami i wsp?bie?no?ci?, transakcje, kolejkowane wywo?ania roz??czonych us?ug, zabezpieczenia czy odkrywanie Opanuj sztuk? korzystania z magistrali us?ug Azure AppFabric Service Bus, czyli najbardziej rewolucyjnego elementu nowego projektu chmury obliczeniowej Podnie? swoj? produktywno?? i jako?? tworzonych us?ug WCF dzi?ki odpowiednim opcjom projektowym, wskazwkom i zalecanym praktykom, zawartym we frameworku ServiceModelEx autorstwa Juvala Lwyego Poznaj uzasadnienie szczeg?owych decyzji projektowych i odkryj najtrudniejsze, rozumiane przez niewielu programistw aspekty programowania us?ug WCF

Anbieter: Orell Fuessli CH
Stand: 05.06.2020
Zum Angebot
Programowanie us?ug WCF
42,49 € *
ggf. zzgl. Versand

Udost?pnianie us?ug sieciowych to ju? nie tylko widzimisi? programistw lub projektantw - w dzisiejszych czasach to obowi?zek! Dzi?ki temu u?atwiasz integracj? innych aplikacji z Twoim produktem, ale te? z ?atwo?ci? korzystasz z funkcjonalno?ci dostarczanych przez innych producentw. Najwa?niejsze jest jednak to, ?e najwi?cej zyskuje Twj klient. A jego zadowolenie zapewni Ci sukces i byt na rynku! Je?eli podj??e? decyzj?, ?e Twoja kolejna aplikacja b?dzie wspiera?a WCF, to wybieraj?c t? ksi??k?, nie mog?e? trafi? lepiej. &quote;Programowanie us?ug WCF&quote; to doskona?y, ciesz?cy si? ogromn? popularno?ci? przewodnik, po?wi?cony spjnej, jednolitej platformie firmy Microsoft, ktr? zaprojektowano z my?l? o programowaniu aplikacji w oparciu o us?ugi dla systemu Windows. Jej autor Juval Lwy jest wybitnym specjalist? w dziedzinie platformy .NET i technologii WCF. W trakcie lektury poznasz architektur? technologii WCF, jej elementy sk?adowe oraz zagadnienia zwi?zane z jej niezawodno?ci?. Ponadto dowiesz si?, jak zagwarantowa? bezpiecze?stwo swoim us?ugom sieciowym, oraz sprawdzisz mo?liwo?ci magistrali us?ug Azure AppFabric Service Bus. Wiedza, ktr? zdob?dziesz, pozwoli Ci na tworzenie jeszcze lepszych i bardziej elastycznych projektw informatycznych. Sprawd? sam! Poznaj architektur? technologii WCF i jej podstawowe elementy sk?adowe, w tym tak wa?ne poj?cia, jak niezawodno?? czy sesja transportowa Naucz si? u?ywa? wbudowanych elementw, takich jak hosty us?ug, mechanizmy zarz?dzania instancjami i wsp?bie?no?ci?, transakcje, kolejkowane wywo?ania roz??czonych us?ug, zabezpieczenia czy odkrywanie Opanuj sztuk? korzystania z magistrali us?ug Azure AppFabric Service Bus, czyli najbardziej rewolucyjnego elementu nowego projektu chmury obliczeniowej Podnie? swoj? produktywno?? i jako?? tworzonych us?ug WCF dzi?ki odpowiednim opcjom projektowym, wskazwkom i zalecanym praktykom, zawartym we frameworku ServiceModelEx autorstwa Juvala Lwyego Poznaj uzasadnienie szczeg?owych decyzji projektowych i odkryj najtrudniejsze, rozumiane przez niewielu programistw aspekty programowania us?ug WCF

Anbieter: Thalia AT
Stand: 05.06.2020
Zum Angebot

Ähnliche Suchbegriffe